Παραγωγική λειτουργία νέας εφαρμογής – Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 4  Ιουνίου 2015 πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία η νέα εφαρμογή για τη διαχείριση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, στη διεύθυνση https://hr.apografi.gov.gr.

Η νέα εφαρμογή θα διαχειρίζεται το προσωπικό όλου του Δημοσίου (περιλαμβανομένων και των Ν.Π.Ι.Δ.). Οι υφιστάμενες εφαρμογές  (apografi.gov.gr/hrapografi.gov.gr/apnpid.apografi.gov.gr) θα τεθούν εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 29/5 στις 17.00.

Με τη νέα εφαρμογή παρέχονται στους Διευθυντές Προσωπικού / Διοικητικού:

  • Καλύτερη αποτύπωση των στοιχείων προσωπικού
  • Δυνατότητα πρόσβασης σε υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε άλλο Φορέα 
  • Δυνατότητα καλύτερης αναζήτησης και επεξεργασίας
  • Δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων
  • Βελτίωση λειτουργικοτήτων έτσι ώστε να αποτρέπονται λάθη χειρισμού
  • Ανασχεδιασμός και ηλεκτρονικοποίηση διαδικασίας έγκρισης πρόσληψης (αποφάσεις έγκρισης / κατανομής)

 

Στην ιστοσελίδα της απογραφής http://apografi.gov.gr καθώς και εντός της εφαρμογής θα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την καταχώριση στοιχείων, για τη συμπλήρωση των πεδίων ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού του κάθε απογεγραμμένου και λεπτομέρειες για όλες τις νέες λειτουργικότητες της απογραφής. Στην ίδια ιστοσελίδα θα υπάρχουν τακτικές ανακοινώσεις (π.χ. για εισαγωγή υπαλλήλων χωρίς απόφαση κατανομής, για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, κλπ.)  

 

Τηλέφωνα υποστήριξης για θέματα της εφαρμογής απογραφής: 213-1313383 και 213-1313297.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην σχετική εγκύκλιο