Οδηγίες επαναφοράς διαθεσίμων

Οδηγίες για τους Διευθυντές Διοικητικού/Προσωπικού και Διαχειριστές του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου:

(Α) Επαναφορά υπαλλήλων που έχουν διαγραφεί από το Μητρώο λόγω λήξης διαθεσιμότητας ή λόγω εφεδρείας.

 1. Μεταβαίνετε στην εφαρμογή «Εισαγωγή Υπαλλήλων».
 2. Επιλέγετε «Νέα Πρόσληψη» και «Πρόσληψη με προσδιορισμό ΑΦΜ και Επωνύμου» και πατάτε «Επόμενο».
 3. Στην «Εργασιακή Σχέση» επιλέγετε «ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI» ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» κατά περίπτωση και πατάτε «Επόμενο».
 4. Συμπληρώνετε ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο και στην «Απόφαση Κατανομής» πατάτε «Επιλογή από λίστα». Μέσα στο πεδίο «Περιγραφή» πληκτρολογείτε τον αριθμό 43252015 και πατάτε «Εύρεση». Επιλέγετε αυτόν τον αριθμό.
 5. Στην Αιτιολογία Εισαγωγής επιλέγετε κατά περίπτωση: 
  • Επαναφορά κατόπιν λύσης υπαλληλικής σχέσης λόγω λήξης διαθεσιμότητας» ή
  • Επαναφορά υπαλλήλων που τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία» και πατάτε «Επόμενο».
 6. Σας εμφανίζεται μήνυμα ότι ο υπάλληλος πρόκειται να εισαχθεί στο φορέα σας και πατάτε «Ολοκλήρωση».
 7. Στην επόμενη οθόνη σας δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώσετε βεβαίωση εισαγωγής επιλέγοντας «ΕΚΤΥΠΩΣΗ».
 8. Πατάτε «Έξοδος». Κατά την έξοδο σας ο υπάλληλος τίθεται «υπό πρόσληψη» και δεν εμφανίζεται στη διαχείριση του προσωπικού σας αλλά στην εφαρμογή «Προσλήψεις».
 9. Για την ολοκλήρωση της εισαγωγής του υπαλλήλου, μεταβείτε στην εφαρμογή «Προσλήψεις».
 10. Βρίσκετε τον υπάλληλο και πατάτε «Ολοκλήρωση». Στην επόμενη οθόνη θα πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία προσωπικού από τον καταρράκτη του συγκεκριμένου πεδίου, π.χ. «Πολιτικό Προσωπικό», «Εκπαιδευτικό Προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», καθώς και την ημερομηνία ισχύος της επαναφοράς.  Εάν η ημερομηνία δεν είναι γνωστή, επιλέγετε την ημερομηνία που κάνετε την ενέργεια.
 11. Κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της επαναφοράς καλείστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της καρτέλας του υπαλλήλου. Αφού συμπληρώσετε όλα τα πεδία, πατάτε «Ενημέρωση Στοιχείων Υπαλλήλου» και ο υπάλληλος πλέον θα έχει προστεθεί στο δυναμικό του φορέα σας.

(Β) Επαναφορά στην υπηρεσία, σε συνιστώμενη ή κενή θέση, υπαλλήλων που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

 1. Μεταβαίνετε στην εφαρμογή «Διαχείριση Προσωπικού»
 2. Βρίσκετε τον υπάλληλο που είναι σε διαθεσιμότητα και θα επανέλθει σε συνιστώμενη ή κενή θέση στο φορέα σας και πατάτε «ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ»
 3. Επιλέγετε «Επαναφορά σε συνιστώμενη ή κενή θέση» και συμπληρώνετε την Ημερομηνία. Εάν η ημερομηνία δεν είναι γνωστή επιλέγετε την ημερομηνία που κάνετε την ενέργεια.
 4. Στην περίπτωση που χρειάζεστε κωδικό της ενέργειας επαναφοράς, μεταβαίνετε στην εφαρμογή «Ιστορικό Ενεργειών».
 5. Στα Κριτήρια Αναζήτησης συμπληρώνετε ένα ή περισσότερα κριτήρια αναζήτησης, όπως π.χ. τον ΑΦΜ του υπαλλήλου που έχει επανέλθει στο πεδίο «ΑΦΜ Υπαλλήλου», και πατάτε «Εύρεση».
 6. Μεταβαίνετε στην στήλη «Ενέργεια» και αναζητάτε την ενέργεια «Απένταξη από Ειδικό Καθεστώς». Στη στήλη «Κωδικός» βρίσκεται ο κωδικός της ενέργειας.
 7. Κάνετε κλικ στον αριθμό του κωδικού και εμφανίζεται εκ νέου ο κωδικός ενέργειας και η ημερομηνία. Σημειώνεται ότι δεν παράγεται εκτυπώσιμη βεβαίωση. Ο κωδικός και η ημερομηνία της ενέργειας είναι αυτοί που εμφανίζονται στην οθόνη.
 8. Όταν ολοκληρώσετε την ενέργεια πατάτε «Επιστροφή».

(Γ) Μετάταξη υπαλλήλων που είναι σε καθεστώς Διαθεσιμότητας ή σε άλλο Ειδικό Καθεστώς

 1. Προκειμένου να εισάγετε στο φορέα σας με μετάταξη έναν υπάλληλο που είναι σε Διαθεσιμότητα σε άλλον φορέα, μεταβαίνετε στην «Εισαγωγή Υπαλλήλων».
 2. Επιλέγετε «Μετακίνηση Υπαλλήλου από άλλη Διεύθυνση Προσωπικού» και πατάτε «Επόμενο».
 3. Συμπληρώνετε τον ΑΦΜ και το Επώνυμο του υπαλλήλου και πατάτε «Επόμενο».
 4. Εμφανίζεται ο φορέας στον οποίο είναι απογεγραμμένος ο υπάλληλος και επιλέγετε τον φορέα αυτόν.
 5. Συμπληρώνετε την αιτιολογία με την οποία θα εντάξετε τον υπάλληλο. Επιλέγετε μία από τις 3 παρακάτω επιλογές κατά περίπτωση:
  • Μετάταξη βάσει πινάκων διάθεσης (προσωρινών, τελικών, ή πινάκων εθελοντικής κινητικότητας)
  • Επαναφορά υπαλλήλων που μετατάχθηκαν λόγω εξαίρεσης από διαθεσιμότητα
  • Επαναφορά σε συνιστώμενη ή κενή θέση υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα  
 6. Επιλέγετε από τον καταρράκτη του πεδίου «Κατηγορία προσωπικού» την αντίστοιχη τιμή, π.χ. «Πολιτικό Προσωπικό», «Εκπαιδευτικό Προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», κλπ.
 7. Συμπληρώνετε την «Ημερομηνία Ισχύος». Εάν η ημερομηνία δεν είναι γνωστή επιλέγετε την ημερομηνία που κάνετε την ενέργεια και πατάτε «Επόμενο».
 8. Στην επόμενη οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία του αιτήματος μετάταξης και, αφού τα δείτε πατάτε «Επόμενο». Στην τελευταία οθόνη εμφανίζεται επιβεβαίωση του αιτήματος μετάταξης. Μόλις η Διεύθυνση Προσωπικού που ανήκει τώρα ο υπάλληλος εγκρίνει την αίτηση σας, ο υπάλληλος θα προστεθεί στη Διεύθυνσή σας και θα ενημερωθείτε για αυτή μέσω μηνύματος. Μέχρι τότε η ενέργεια έχει περαστεί στο Ιστορικό ενεργειών ως «εκκρεμής Μετάταξη».
 9. Ενέργειες του ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:
 10. Εάν είστε ο Φορέας Προέλευσης θα λάβετε μήνυμα: «Έχετε μία αίτηση μετακίνησης προς έγκριση».
 11. Κάνετε κλικ πάνω στο μήνυμα και μεταβαίνετε στην οθόνη «Αιτήσεις μετακίνησης προς έγκριση».
 12. Βρίσκετε τον υπάλληλο που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας και είναι υπό μετάταξη.  
 13. Εάν κάνετε κλικ πάνω στον κωδικό, η εφαρμογή σας δίνει δυνατότητα να εγκρίνετε το αίτημα. Επειδή όμως ο υπάλληλος είναι σε Ειδικό Καθεστώς (Διαθεσιμότητα), εάν κάνετε «Αποδοχή Αιτήματος» η εφαρμογή θα σας εμφανίσει το μήνυμα «Ο υπάλληλος είναι σε ειδικό καθεστώς, πρέπει πρώτα να γίνει απένταξη και μετά έγκριση μετακίνησης».  Προκειμένου να απεντάξετε τον υπάλληλο από το καθεστώς Διαθεσιμότητας, μεταβαίνετε στην εφαρμογή «Διαχείριση Προσωπικού».
 14. Βρίσκετε τον υπάλληλο που είναι σε διαθεσιμότητα και θα επανέλθει και πατάτε «ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ».
 15. Στην Αιτιολογία επιλέγετε κατά περίπτωση:
  • Επαναφορά λόγω μετάταξης
  • Επαναφορά σε συνιστώμενη ή κενή θέση και συμπληρώνετε την Ημερομηνία. Εάν η ημερομηνία δεν είναι γνωστή επιλέγετε την ημερομηνία που κάνετε την ενέργεια και πατάτε «Επιλογή».
 16. Πατάτε «Επιστροφή» και μεταβαίνετε πλέον στο μήνυμα «Έχετε μία αίτηση μετακίνησης προς έγκριση». Κάνετε κλικ πάνω στο μήνυμα και μεταβαίνετε στην οθόνη «Αιτήσεις μετακίνησης προς έγκριση». Βρίσκετε τον υπάλληλο είναι υπό μετάταξη.
 17. Κάνετε κλικ πάνω στον κωδικό και η εφαρμογή σας δίνει δυνατότητα να εγκρίνετε το αίτημα. Πατάτε «Αποδοχή Αιτήματος Μετακίνησης». Η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα «Η αίτηση μετακίνησης θα γίνει αποδεκτή. Συνέχεια;»  πατάτε «Ναι» και ο υπάλληλος έχει πλέον προστεθεί στο νέο φορέα.